WARUNKI OGÓLNE KORZYSTANIA ZE STRONY newpastoral.net


ARTYKUŁ 1. INFORMACJE PRAWNE
Zgodnie z artykułem 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie zaufania w gospodarce cyfrowej, w niniejszym artykule podana jest tożsamość różnych podmiotów mających udział w realizacji i kontynuacji tego projektu.
Strona newpastoral.net jest wydawana przez: Stowarzyszenie Newpastoral, z siedzibą pod adresem: 263 bis, rue Saint-Honoré - 75001 Paryż, zarejestrowane w następującym rejestrze: Dziennik Urzędowy z dnia 05 października 2016.
Telefon: + 33 7 70 10 01 00
e-mail: contact@newpastoral.net

Dyrektorem wydawnictwa strony jest: ks. Bogusław BRZYŚ.
Portal newpastoral.net jest przechowywany na serwerze firmy:
OVH SP Z O O
ul. Szkocka 5/1
54-402 Wrocław
NIP: 8992520556
REGON: 933029040

ARTYKUŁ 2. PREZENTACJA PLATFORMY
Strona newpastoral.net ma za cel: Wydawanie pomocy dla promowania ewangelizacji w parafiach poprzez małe grupy domowe. Pomoce te będą dostępne w Internecie. Celem jest również umożliwienie wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy parafiami i pomiędzy ich duszpasterzami.

ARTYKUŁ 3. KONTAKT
W przypadku wszelkich pytań dotyczących portalu lub zgłoszenia o treści lub działalności nielegalnej, użytkownicy mogą skontaktować się z wydawcą pod następującym adresem e-mail: contact@newpastoral.net lub wysłać list polecony za potwierdzeniem odbioru na adres: Association Newpastoral - 263 bis, rue Saint Honoré - 75001 Paris, France.

ARTYKUŁ 4. AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA STRONY
Dostęp i korzystanie ze strony podlegają akceptacji i przestrzeganiu warunków niniejszego Regulaminu.
Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, zmian na stronie internetowej lub usług oraz niniejszego Regulaminu, w celu
jej przekształcenia, oferując tym samym nowe funkcje i usuwając lub modyfikując już istniejące.
Dlatego zaleca się, aby Użytkownik przed korzystaniem ze strony zapoznał się z najnowszą wersją Regulaminu, która jest dostępna w każdej chwili na portalu. W razie braku zgody na zawarte warunki, korzystanie przez Użytkownika ze strony jest niemożliwe.
ARTYKUŁ 5. DOSTĘP I NAWIGACJA

Wydawca wykorzystuje rozwiązania techniczne, aby umożliwić dostęp do strony przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Może jednak w każdej chwili zawiesić, ograniczyć lub przerwać dostęp do strony lub niektórych funkcji, w celu przeprowadzenia aktualizacji, zmiany w jej treści lub w celu innych działań uznanych za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania platformy. Połączenie i nawigacja na stronie newpastoral.net wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, bez względu na techniczne środki dostępu i stosowane nośniki. Regulamin ten dotyczy każdej zmiany lub rozwoju portalu w sieciach społecznościowych istniejących i/ lub przyszłych.

ARTYKUŁ 6. ZARZADZANIE STRONĄ
Dla właściwego zarzadzania stroną wydawca może w każdej chwili:
- Zawiesić, przerwać lub ograniczyć dostęp do całości lub części portalu, ograniczyć dostęp do strony lub niektórych jej części dla pewnej grupy Użytkowników.
- Usunąć wszystkie informacje, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwisu lub wprowadzić kolizję z prawem krajowym lub międzynarodowym lub z zasadami netykiety.
- Zawiesić stronę dla wprowadzenia aktualizacji.

ARTYKUŁ 7. USŁUGI ZASTRZEŻONE DLA UŻYTKOWNIKÓW ZAREJESTROWANYCH

7.1 REJESTRACJA
Dostęp do niektórych usług jest uwarunkowane rejestracją Użytkownika.
Rejestracja i dostęp do usług strony newpastroal.net są zastrzeżone wyłącznie dla osób fizycznych, zdolnych do odpowiedzialności prawnej, po wypełnieniu i potwierdzeniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie newpastoral.net i po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
Po rejestracji, Użytkownik zgadza się, aby dostarczyć dokładnych, zgodnych z prawdą i aktualnych informacji na temat jego osoby i stanu cywilnego. Użytkownik powinien weryfikować systematycznie swoje dane w celu zachowania dokładności.
Użytkownik musi więc koniecznie podać prawidłowy adres e-mail, na który administrator strony wyśle mu potwierdzenie rejestracji. Ten sam adres e-mail nie może być użyty kilka razy, aby zarejestrować się do strony.
Każda wiadomość wysłana przez newpastoral.net i jej partnerów jest zatem uznana za odebraną i odczytaną przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się więc do regularnego sprawdzania wiadomości otrzymanych na podany adres e-mail i do odpowiedzi w rozsądnym czasie, jeśli jest to konieczne.
Tylko jedna rejestracja do serwisu jest dozwolona przez tę samą osobę fizyczną.
Użytkownik ma przypisany login umożliwiający mu dostęp do konta, które jest zarezerwowane dla niego (pod nazwą "konto Użytkownika"), po wprowadzania hasła.
Login i hasło mogą być zmieniane on-line przez Użytkownika na jego koncie osobistym. Hasło jest osobiste i poufne, Użytkownik zobowiązuje się, aby go nie ujawniać osobom trzecim.
Newpastoral.net zastrzega sobie możliwość odmowy rejestracji w każdym przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

7. 2 WYREJESTROWANIE
Użytkownik zarejestrowany poprawnie może w każdej chwili złożyć wniosek o wyrejestrowanie wchodząc na specjalną stronę przez swoje konto osobiste. Wyrejestrowanie ze strony newpastoral.net dokona się w ciągu 1 tygodnia, pod warunkiem wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.

ARTYKUŁ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wydawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treści przez niego zamieszczone.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
- ewentualne problemy lub techniczne awarie informatyczne związane z brakiem zgodności pomiędzy stroną a sprzętem lub oprogramowaniem Użytkownika;
- szkody bezpośrednie lub pośrednie, istotne lub nieistotne, przewidywalne lub nieprzewidywalne, wynikające z używania lub z trudności w korzystaniu ze strony internetowej lub jej usług;
- specyficzne cechy Internetu, zwłaszcza te dotyczące zawodności i braku bezpieczeństwa informacji w nim krążących;
- nielegalne treści lub działalności z użyciem swojej strony internetowej, a bez jego wiedzy, o których mówi ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie zaufanie do gospodarki cyfrowej i ustawa nr 2004- 801 z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Ponadto strona nie gwarantuje dokładności, kompletności i aktualności informacji, które są tam rozpowszechniane.
Użytkownik jest odpowiedzialny za:
- ochronę swego sprzętu oraz swoich danych;
- korzystania ze strony internetowej lub jej usług;
- za nieprzestrzeganie litery i ducha niniejszego Regulaminu.

ARTYKUŁ 9. HIPERŁĄCZA
Strona może zawierać hiperłącze do innych stron internetowych, nad którymi newpastoral.net nie sprawuje kontroli. Pomimo wcześniejszego i regularnego sprawdzania dokonywanego przez wydawcę, nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za treści, które można znaleźć na tychże stronach internetowych.
Wydawca umożliwia tworzenie hiperłączy do dowolnej strony lub dokumentu ze strony internetowej newpastoral.net pod warunkiem, że nie są one utworzone w celach handlowych lub reklamowych.
Ponadto przed utworzeniem hiperłącza konieczne jest powiadomienie wydawcy.
Wydawca nie udziela pozwolenia na tworzenie hiperłączy dla żadnych stron, które rozpowszechniają treści o charakterze nielegalnym, brutalnym, kontrowersyjnym, pornograficznym, ksenofobicznym, lub mogących mieć wpływ na wrażliwość odbiorców.
Wreszcie newpastoral.net zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie hiperłącza do jakiejkolwiek strony, jeżeli uzna, że jest ona niezgodna z jego polityką wydawniczą.

ARTYKUŁ 10. PRAWO STOSOWANE I SĄDOWNICTWO KOMPETENTNE
Niniejszy Regulamin podlega prawu francuskiemu. W przypadku sporu i braku ugody sprawa zostanie wniesiona do sądów francuskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Ekipa newpastoral.net życzy udanej nawigacji!

To jest bezpieczny formularz

Dbamy o Twoją prywatność

Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować później.

Nowa Aplikacja NewPastoral jeszcze nie jest dostępna.

Premiera planowana jest na styczeń 2018 roku

Zapraszamy już nie długo :) !

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej