Świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie Newpastoral.net podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej – Republiki Francji – zgodnie z przepisem art. 3a ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgodnie z artykułem 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie zaufania w gospodarce cyfrowej korzystanie z Serwisu Newpastoral.net wprowadza się Regulamin. Wszelka korespondencja w sprawie użytkowania Serwisu prowadzona jest pod adresem e-mail: contact@newpastoral.net lub wysłać list polecony za potwierdzeniem odbioru na adres:Association Newpastoral - 263 bis, rue Saint Honoré - 75001 Paris, France. Przetwarzanie danych osobowych podlega prawu Republiki Francji. Aby zarejestrować się w serwisie niezbędne jest zapoznanie się z niniejszą informacją, Regulaminem i polityką prywatności i potwierdzenie tego faktu poprzez zaznaczenie opcji. 

ARTYKUŁ 1. ADMINISTRATOR DANYCH Administratorem danych osobowych  użytkowników Serwisu (dalej: „Dane osobowe”) jest Stowarzyszenie Newpastoral z siedzibą pod adresem: 263 bis, rue Saint-Honoré – 75001 Paryż, Francja, zarejestrowane w następującym francuskim rejestrze: Dziennik Urzędowy z dnia 05 października 2016., nr tel. + 33 7 70 10 01 00, adres e-mail: contact@newpastoral.net („Administrator”, „NewPastoral” lub „my”). 

ARTYKUŁ 2. ZBIERANIE DANYCH Strona internatowa newpastoral.net jest zarejestrowana w CNIL – (Komisja Krajowa Informatyki i Wolności) we Francji pod numerem 2059662 v 0; Ponadto portal newpastoral.net działa w zgodzie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, i ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku dotyczącej informatyki, plików i wolności. 

NewPastoral zbiera Dane osobowe bezpośrednio od użytkowników Serwisu, w trakcie rejestracji. Dane osobowe podawane są przez użytkowników dobrowolnie, ale bez ich podania nie jest możliwe założenie dla użytkownika konta w Serwisie i zawarcie z nami umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług, które wymagają rejestracji. 

Niektóre Dane osobowe mogą zostać przekazane NewPastoral przez osoby upoważnione, np. przedstawicieli parafii, które uczestniczą w naszym projekcie.

Przeglądanie ogólnodostępnej części Serwisu nie wymaga rejestracji ani podania Danych osobowych przez użytkownika. Podczas wizyt użytkownika w Serwisie mogą być zbierane określone informacje dotyczące sposobu korzystania przez niego z Serwisu oraz urządzeń, za pomocą których przegląda on zawartość Serwisu, w szczególności informacje takie jak numer IP, typ i ustawienia przeglądarki internetowej oraz urządzenia użytkownika, system operacyjny, data i godzina wizyty w Serwisie i obejrzane materiały.

ARTYKUŁ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy Dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej z użytkownikiem Serwisu lub do podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem tej umowy, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. b), w tym w celu:

  1. założenia i utrzymywania konta użytkownika w Serwisie, 
  2. świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności udostępniania materiałów na spotkania grup domowych,
  3. kontaktu z użytkownikiem Serwisu.

Ponadto, przetwarzany dane osobowe darczyńców, którzy wspierają naszą działalność, w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i właściwych przepisów prawa podatkowego.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w celu informowania o organizowanych akcjach i wydarzeniach związanych z działalnością Stowarzyszenia, tematyką lub misją portalu newpastoral.net. 

Użytkownik, który nie chce otrzymywać od nas takich informacji, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w tym celu, w dowolnym momencie.

 

ARTYKUŁ 4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe użytkownika Serwisu przechowujemy do czasu usunięcia jego konta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

ARTYKUŁ 5. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

Dane osobowe mogą być ujawnione:

  1. firmie OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, usługodawcy w zakresie hostingu dla strony internetowej newpastoral.net oraz poczty elektronicznej Administratora, 
  2. firmie Pleo-Design z siedzibą w Krakowie lub innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemu informatycznego Administratora;
  3. pracownikom Stowarzyszenia lub innym osobom współpracującym ze Stowarzyszeniem, w celu i zakresie niezbędnym do obsługi Pani / Pana wniosków i zapytań związanych z korzystaniem z Serwisu,
  4. gospodarzom grup z Pani / Pana parafii, w celach związanych z organizacją spotkań grup domowych, w których bierze Pani / Pan udział.

Ujawnienie Danych osobowych następuje z zachowaniem środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę Danych osobowych oraz zobowiązaniem osób trzecich do zachowania ich w tajemnicy. 

ARTYKUŁ 6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Użytkownik może żądać usunięcia swojego adresu e-mail z listy mailingowej on-line w dowolnym momencie. Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z wydawcą platformy newpastoral.net za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: contact@newpastoral.net lub przez wysłanie listu poleconego pod adres: 263 bis, rue Saint Honoré - 75001 Paris, France, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail.

Ponadto informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym dla Administratora jest francuski urząd ochrony danych osobowych (CNIL).

ARTYKUŁ 7. PLIKI „COOKIES” Strona newpastoral.net może korzystać z plików „cookies”, które pozwalają na przetwarzanie danych statystycznych oraz informacji o logowaniu, ułatwiają nawigację, ulepszają usługi dla większej wygody Użytkownika. Użytkownik może zablokować pliki „cookies” poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki.

Informujemy, że Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, dostarczanego przez firmę Google LLC, które jest wykorzystywane przez Administratora do analityki Serwisu i w celach statystycznych, oraz technologii logów serwera w celu umożliwienia użytkownikowi wejścia na stronę Serwisu i przeglądania jej zawartości.

Ponadto informujemy, że na stronie newpastoral.net umieszczono wtyczki serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Google+, przekierowujące do kont NewPastoral prowadzonych w tych mediach. Wtyczki te korzystają z plików cookies administratorów wskazanych serwisów społecznościowych, które mogą przekazywać im informacje dotyczące użytkownika Serwisu, takie jak adres IP urządzenia i identyfikator przeglądarki internetowej, z których użytkownik korzysta.

Ewentualne żądania dot. przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisu przez w/w podmioty, należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów. 

ARTYKUŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższa Polityka prywatności i plików „cookies” podlega prawu francuskiemu. W przypadku sporu i braku ugody, sprawa będzie wniesiona do sądów francuskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ekipa newpastoral.net życzy miłej nawigacji!

To jest bezpieczny formularz

Dbamy o Twoją prywatność

Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować później.

Nowa Aplikacja NewPastoral jeszcze nie jest dostępna.

Premiera planowana jest na styczeń 2018 roku

Zapraszamy już nie długo :) !

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej