Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKI „COOKIES”

ARTYKUŁ 1. ZBIERANIE DANYCH
Strona internatowa newpastoral.net jest zarejestrowana w CNIL – (Komisja Krajowa Informatyki i Wolności) we Francji pod numerem _____ (rejestracja w toku).

Ponadto portal newpastoral.net działa w zgodzie z postanowieniami ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku dotyczącej informatyki, plików i wolności. Zgodnie z przepisami powyższej ustawy Użytkownik ma prawo do sprzeciwu (artykuły 32 i 38), do dostępu (artykuły 38 i 39) oraz do sprostowania swoich danych (art 40).

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich wpisów z forum strony.

Użytkownik może żądać usunięcia swojego adresu e-mail z listy mailingowej on-line.

Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z wydawcą platformy newpastoral.net za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: contact@newpastoral.net lub przez wysłanie listu poleconego pod adres:  263 bis, rue Saint Honoré – 75001 Paris, France, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail.

ARTYKUŁ 2. PLIKI „COOKIES”
Strona newpastoral.net może korzystać z plików „cookies”, które pozwalają na przetwarzanie danych statystycznych oraz informacji o logowaniu, ułatwiają nawigację, ulepszają usługi dla większej wygody Użytkownika. Użytkownik może zablokować pliki „cookies” poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki.

ARTYKUŁ 3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Struktura platformy newpastoral.net, ale również teksty, grafiki, zdjęcia, nagrania i filmy oraz aplikacje komputerowe są własnością wydawcy i jako takie są chronione przez przepisy prawne dotyczące własności intelektualnej.

Wszelkie przetwarzanie, powielanie i wykorzystywanie częściowe lub w całości treści, znaków towarowych i usług dostępnych na stronie newpastoral.net, bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody wydawcy jest zabronione i może być uznane za naruszenie prawa zgodnie z artykułem L. 335-2 kodeksu praw autorskich. Nie dotyczy to elementów wyraźnie wskazanych przez wydawcę jako nieobjętych prawem autorskim.

Dostęp do platformy newpastoral.net nie jest obwarowany prawem, ale w sensie ogólnym korzystanie ze strony nie przyznaje żadnych praw autorskich Użytkownikom do żadnego z jej elementów, które pozostają wyłączną własnością wydawcy.

Zabrania się Użytkownikom wprowadzenia danych do strony newpastoral.net, które zmieniają lub mogłoby spowodować zmiany w zamieszczonych treściach lub w jej wyglądzie.

Portal newpastoral.net jest zarejestrowany i chroniony przez prawo autorskie COPYRIGHT (2017) wszelkie prawa zastrzeżone.

Powyższa polityka prywatności, zasady stosowania plików „cookies” i prawa autorskie podlegają prawu francuskiemu. W przypadku sporu i braku ugody, sprawa będzie wniesiona do sądów francuskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ekipa newpastoral.net życzy miłej nawigacji!