Nasza wizja

Wizja projektu newpastoral.net opiera się na dwóch tekstach biblijnych:

1. Nowe przykazanie miłości:
„Przykazanie nowe daję wam, abyście miłowali jedni drugich, jak ja was umiłowałem” (J 13, 34).

2. Wielki nakaz misyjny:
„Została mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha, ucząc je strzec wszystkiego, co wam przykazałem. I oto ja z wami jestem przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20).

Wierzymy, że każda parafia jest powołana do realizacji tych dwóch wielkich nakazów biblijnych.
Jesteśmy przekonani, że małe parafialne grupy domowe są jednym ze sposobów wypełnienia tej misji.

„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Nasza ekipa

Pochodzimy z różnych parafii katolickich we Francji i w Polsce. Projekt newpastoral.net jest owocem długoletniego zaangażowania wielu z nas w duszpasterstwo małych grup w naszych wspólnotach. Wiemy, że wielu kapłanów i wiernych poszukujących nowych rozwiązań duszpasterskich zadaje sobie pytanie, czy podołają wyzwaniu, jakim jest przygotowanie i wdrożenie nowego projektu. Naszym celem jest udostępnienie gotowych narzędzi do zainicjowania i prowadzenia duszpasterstwa małych grup domowych wszystkim zainteresowanym wspólnotom parafialnym.

„Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowiednich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. Obecnie nie potrzeba nam «zwyczajnego administrowania». Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji»” (Papież Franciszek, EG 25).

Przyjdź Królestwo Twoje!

Newpastoral: Ks. Bogusław Brzyś (fundator i prezes stowarzyszenia)
Elisabeth (wiceprezes) i Jean-Louis Preud’Homme
Claude Cottin
Ks. Stanisław Cyran
Ks. Jerzy Janeczek
Laurence i Michel Perrodon
Laure i Eric Plantive
Katarzyna i Aleksander Rzepeccy

Są z nami…

azjaKard. Luis Antonio Tagle

 abp_skworc

 Abp. Wiktor Skworc

6Bp Grzegorz Ryś

 abp mouche

 Abp. Petros Mouche

Bp Dominique Rey

Bp Yves Le Saux