Ekipa pilotażowa to grupa kilku osób wybranych przez proboszcza, których zadaniem będzie przeprowadzenie kampanii informacyjnej w parafii oraz towarzyszenie gospodarzom małych parafialnych grup domowych zarówno na etapie rozpoczęcia spotkań, jak i w czasie ich trwania. Platforma newpastoral.net dostarcza kompletny zestaw materiałów (4 spotkania) do formacji ekipy pilotażowej. Dzięki formacji uczestniczy posiądą osobiste i praktyczne doświadczenie tego, co następnie zaproponują wspólnocie parafialnej. Polecamy zaplanowanie inauguracji spotkań małych parafialnych grup domowych na początek Adwentu lub Wielkiego Postu.

Jeśli jesteś członkiem ekipy pilotażowej, wpisz kod dostępu: